Plåtslageri

Plåtslageri

Plåtsax och träklubba i all ära men dagens plåtslagare bör behärska så mycket mer. Vår moderna maskinpark möjliggör att vi snabbt och exakt får fram önskade plåtprodukter direkt från handritade skisser eller digitala ritningar.

Plåttak
Vi utför takläggning och takbyten av både korrugerade och maskinfalsade plåtar. Vid behov sköter vi också behövliga träarbeten i anslutning till plåttaket.

Vi erbjuder även kompletta materialleveranser såsom plåtar, lister och skruvar mm. Det mesta snabbt och förmånligt direkt ur lager.

Takvattenavrinning
Vi planerar och monterar rännor och stuprör skräddarsydda för din byggnad. Stabil konstruktion, kvalitetsmaterial och rätt montering garanterar att regnvattnet leds bort från byggnaden i många år framöver.

Försäljning av allt behövligt material direkt ur vårt lager! Vi står till tjänst med tips och råd för monteringen.

Taksäkerhetsprodukter
 Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att nödvändig vistelse på tak sker på ett tryggt sätt.

Vi tillhandahåller vägg- och takstegar, takbryggor och snöhinder till de flesta typer av tak.

Övriga produkter
Vi tillverkar skräddarsydda produkter för alla behov. Skorstensbeklädnader och tak, takgenomföringar (Vilpe), plåtlister, fönsterbleck, rostfria plåtskivor till köksväggen, listan kan göras hur lång som helst. Kom in till oss med dina önskemål.

Underleveranser
Vi tillverkar även både kortare och längre serier av plåtprodukter som underleveransarbete.