Service

Underhåll och reparationer

För att säkerställa funktionen och undvika dyra reparationer och dålig effekt, lönar det sig att underhålla ventilationsanläggningarna regelbundet. Den vanligaste åtgärden är filterbyte, som i regel bör utföras 2ggr/år. Med jämna mellanrum bör även övriga funktioner kontrolleras och justeras vid behov. Vi lagerhåller de vanligaste filtertyperna och utför servicearbeten både på beställning och enligt uppgjorda serviceavtal.

Ta gärna kontakt om du har frågor gällande servicen av din anläggning!