Ventilation

Frisk luft!

Frisk luft!

Ventilation är viktigt! Vi har redan under 40 års tid installerat ventilationssystem åt privatpersoner, företag och offentliga sektorn i Österbotten. Många års erfarenhet i kombination med yrkeskunniga montörer garanterar att även de mest avancerade ventilationssystemen fungerar klanderfritt!

 

Egnahemshus
Kraven på egnahemshusens ventilation ökar hela tiden. Oavsett om du planerar att göra installationen själv och endast behöver en materialleverans, eller om du vill ha ett sk. "nyckel i hand" koncept så står vi till tjänst med konkurrenskraftiga priser samt nödvändig rådgivning. Vid renovering av ett äldre hus är det viktigt att ventilationen updateras för att passa för de nya omständigheterna. Du vet väl att regelbundna filterbyten hör till god inneluftskvalitet. Vi har de vanligaste filtren i lager. Kom gärna in och diskutera med oss!

Bostadsbolag, offentliga byggnader och kontorsbyggnader
Nya bostadshus byggs idag med effektiv värmeåtervinning och avancerad ventilationsteknik. Vid renovering av äldre fastigheter är det viktigt att poängtera vikten av god ventilation, både för invånarnas hälsa men även för att få en energiekonomisk lösning.

Industri
Olika former av verksamhet kräver olika typer av ventilationssystem. Vi hjälper er att hitta en lösning som motsvarar ert behov och uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Förutom själva installationen kan vi även hjälpa er med planering samt vid behov erbjuda serviceavtal efter att anläggningen körts igång.